Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Stanowisko Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w sprawie zmian w kodeksie pracy

Przez wiele lat polscy robotnicy domagali się swoich praw, między innymi godnych warunków pracy, płacy i wolności zrzeszania się w organizacjach pracowniczych. Cały naród pokładał nadzieje w zwycięstwie walki robotników z niesprawiedliwym systemem.

Dziś przedstawiciele władzy i biznesu chcą narzucić nowe regulacje prawne i odebrać zdobycze socjalne całym rzeszom pracowników. Mają temu służyć zmiany prawne w Kodeksie Pracy i Ustawie o związkach zawodowych. Sprzeciwiamy się takiemu postępowaniu i uważamy je za szkodliwe i niesprawiedliwe.

Proponowana obecnie nowelizacja kodeksu pracy, jego tak zwane uelastycznienie, jest niekorzystna dla polskich pracowników. Choć zmiany te wydają się "kosmetyczne" to przedstawiciele pracodawców nie kryją, że jest to pierwszy krok na drodze do gruntownej zmiany całego prawa pracy.

Jest szczególną hipokryzją twierdzić, iż działania tego typu mają służyć walce z bezrobociem. Uelastycznienie i zmiany w Kodeksie Pracy nie przysporzą nowych miejsc pracy. Jest wiele innych sposobów, aby zmniejszyć bezrobocie. Politykom i przedstawicielom biznesu chodzi jednak o to, aby sięgnąć do kieszeni pracowników, pozbawić ich wywalczonych praw, zmusić do rywalizacji o każde – nawet najniższe – uposażenie, posłużyć się strachem przed utratą pracy i tym sposobem wymusić bezwzględny posłuch. Realizacja tego celu sprzyja międzynarodowym korporacjom, dla których najważniejszy jest zysk, a podporządkowana ich interesom polityka zmian i reform prawa pracy uderza w najbiedniejszych.

Państwo likwidując kolejne zabezpieczenia socjalne, "obcinając" programy pomocy społecznej, znosząc ulgi, pozostawia sobie jedynie funkcję represyjną. Z drugiej strony ograniczając prawne możliwości obrony praw pracowniczych, doprowadza się do sytuacji, że skuteczne mogą się okazać tylko działania nielegalne. Oznacza to zaostrzenie się konfliktów społecznych, przed którymi OKP ostrzegało i ostrzega.

OKP postanowiło, że w dniu 30 sierpnia 2002 roku w 22 rocznicę Porozumień Sierpniowych zorganizuje w Szczecinie manifestację upamiętniającą zwycięstwo robotniczego strajku. Wydarzenie to jest trwałym elementem naszej tożsamości politycznej i narodowej. Nasz protest nie będzie jednak jednym z wielu wystąpień „gloryfikujących” obecny, skorumpowany system sprawowania władzy. Wychodząc na ulice 30 sierpnia wystąpimy przeciwko obecnym i planowanym w przyszłości niekorzystnym dla pracowników zmianom w prawie pracy, zarówno w odniesieniu do Kodeksu Pracy jak też Ustawy o związkach zawodowych. Demonstrować będziemy pod hasłem: "W OBRONIE PRAW PRACOWNICZYCH!”

Powrót na górę