Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Hanpol: sytuacja się zaostrza!

W dniu 14.01.2009 administrator budynku Pan Piotr Jarosiński wypowiedział umowę najmu firmie Hanpol i wręczył wypowiedzenie. Domagał się opuszczenia budynku przez pracowników spółki. Jednocześnie nie zabezpieczył w sposób właściwy przechowanych w pomieszczenia dokumentacji firmy i akt osobowych pracowników.  

Mimo nacisków ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz Pani Wojewody Jolanty Chełmińskiej Prokuratura Rejonowa nie podjęła żadnych działań w celu zabezpieczenia dokumentacji, która jest dowodem w toczącej się sprawie przeciwko Prezesowi firmy Hanpol Electronics Sp. z o.o. Pracownicy starają się, aby dokumentacja została zabezpieczona we właściwy sposób. W tym celu prowadzą okupację budynku, która będzie trwała, aż nie zostanie ona zabezpieczona przez organy państwowe do tego uprawnione.

W dniu dzisiejszym na teren firmy Hanpol Electronics Sp. z o.o. wkroczyła policja, która fotografowała znajdującą się tutaj dokumentacje i majątek firmy. Nie podjęła jednak żadnych działań w celu zabezpieczenia akt pracowników tłumacząc się, że nie ma do tego uprawnień i leży to wyłącznie w kompetencji prokuratury. Jednocześnie OZZIP pragnie zauważyć, że spisywanie przez policje wszystkich pracowników ma charakter zastraszania i prowadzone może być w celu zakończenia protestu.

Delegacja Komitetu Protestacyjnego udało się do Urzędu Miasta w celu uzyskania pomocy od Prezydenta Miasta Jerzego Kropiwnickiego. W odpowiedzi na zapowiedzi medialne, jakoby Pan Prezydent nie mógł skontaktować się z załogą, podjęliśmy własną inicjatywę w tym kierunku. Jednak nie uzyskaliśmy żadnej konkretnej pomocy. Pracownicy liczą, że piątkowe spotkanie z Panią Wojewodą doprowadzi do rozwiązania problemu.

W imieniu:
- Komitet Protestacyjny Pracowników Hanpol Electornics Sp. Z.o.o.
- Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza przy współpracy z biurem prawnym WZZ Sierpień’80
Powrót na górę