Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Opole: Zmowa państwa przeciwko związkowi?

Niedługo minie 6 miesięcy od kiedy zwolnieni zostali działacze Inicjatywy Pracowniczej w Urzędzie Statystycznym w Opolu. Do dziś nie wyznaczono nawet daty pierwszej rozprawy. Prawdopodobnie przedawniła się także część zarzutów wobec dyrekcji Urzędu sformułowanych przez Okręgową Inspekcję Pracy. Istnienie obawa, że sprawa jest celowa blokowana dzięki wpływom dyrektorki Urzędu Ewy Szkic-Czech, bezpośrednio dopowiedzianej za nadużycia.


Jak wielokrotnie informowaliśmy w listopadzie i grudniu 2008 roku z Urzędu Statystycznego w Opolu zostało zwolnionych ośmiu pracowników należących do IP, w tym dwoje członków władz Komisji Zakładowej IP: Wojciech Idzik i Dorota Rosa - pomimo, iż byli chronieni prawem.

Nielegalność tego zwolnienia stwierdziła Okręgowa Inspekcja Pracy w Opolu. Pismem z dnia 6 kwietnia 2009 roku skierowanym do związku zawodowego. Inspekcja stwierdziła, że wobec „popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym polegającym na wypowiedzeniu umowy o pracę Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Zakładowej ZZ „Inicjatywa Pracownicza” i wypowiedzeniu 6 pracownikom umowy o pracę bez powiadamiania organizacji związkowej, skierowano do Sądu Grodzkiego wniosek o ukaranie pracodawcy zawierający 8 zarzutów”.

Poszkodowani złożyli osobne pozwy do właściwego Sądu Pracy. Poza jednym przypadkiem, chociaż od chwili zwolnienia mija już blisko pół roku, Sąd Pracy w Opolu nie wyznaczył nawet daty pierwszej rozprawy. Najbardziej bulwersujący jest fakt, że nie wyznaczono terminu pierwszej rozprawy z powództwa przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji Zakładowej!

Dodatkowo z naszych informacji wynika, że niektóre sprawy z powództwa Okręgowej Inspekcji Pracy przeciwko dyrekcji Urzędu Statystycznego uległy przedawnieniu, w tym sprawa dotycząca niewłaściwego rozdysponowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Wobec powyższego Komisja Krajowa skierowała skargę do Ministerstwa Sprawiedliwości i powiadomiła Rzecznika Praw Człowieka i Fundację Helsińską. Na początku czerwca odbędą się w związku z sytuacją w Urzędzie Statystycznym w Opolu protesty.

Powrót na górę