Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Łódź: Hanpol u wojewody

W dniu 16 stycznia odbyło się 2 godzinne spotkanie Komitetu Protestacyjnego oraz wspierających ich związków zawodowych OZZ "Inicjatywa Pracownicza" i WZZ "Sierpien'80" z Panią wojewodą Jolanta Chelminska. Efektem dwugodzinnego spotkania są ustalenia, które rodzą uzasadnione nadzieje na skuteczne wyegzekwowanie swoich praw przez załogę Hanpolu.

Na wstępie Pani wojewoda poinformowała członków komitetu protestacyjnego o złożeniu przez prokuraturę wniosku o ustanowieniu kuratora (do Sądu Rejonowego - Wydział Rodzinny) - jest to niezbędny warunek, by pracownicy mogli się starać o zalegle świadczenia, odprawy i świadectwa pracy. Wniosek pracowników o przydzielenie kuratora złożony został w Sądzie Rejonowym - Wydział Gospodarczy, zostanie połączony z wnioskiem złożonym przez prokuraturę. Przez jednego z pracowników-wierzycieli złożony został również wniosek o upadłość firmy.

Po ustanowieniu kuratora zgłoszony wcześniej wniosek o upadłość zostanie przez niego uzupełniony lub złożony nowy, gdyby wcześniejszy nie spełniał wymogów formalnych. Wyplata należnych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych rozpocznie się w chwili ogłoszenia upadłości bądź odrzucenia przez sąd wniosku o jej przeprowadzenie oraz po uzyskaniu świadectw pracy.

Podczas spotkania ustalono także miedzy innymi, ze pracownicy maja wysłać pod adresem firmy oświadczenia o gotowości do pracy z podaniem miejsca, w którym się znajdują. Osoby przebywające na zwolnieniach chorobowych i macierzyńskich złożą wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z prośbą o wypłatę zasiłków. Pracownicy pozostający bez środków do życia mają wystąpić o wsparcie do ośrodków pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania, a kopie stosownych wniosków złożyć w łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Osoby, z którymi umowy o prace rozwiązane zostały 31 grudnia 2008 roku, mogą zgłaszać się do urzędów pracy właściwych dla miejsca zamieszkania z oświadczeniami, ze nie uzyskały świadectw pracy, potwierdzających okresy zatrudnienia. Pozbawieni pracy mogą tez liczyć na pomoc przy ewentualnej zmianie kwalifikacji.

Wreszcie niezwykle istotne ustalenie, które przez ponad godzinę było na spotkaniu kwestia sporna. Załoga domaga się od prokuratury przez prawie tydzień interwencji w tej sprawie. 16 stycznia policja - na wniosek prokuratora - zabezpieczy dokumenty firmy. W związku z tym pracownicy Hanpolu postanowili zakończyć okupację pomieszczeń swego zakładu, która była powodowana przede wszystkim troską o zachowanie dokumentacji.

Łódzki Urząd Wojewódzki, OZZ "Inicjatywa Pracownicza" i WZZ "Sierpien'80" będzie monitorował realizacje działań, zapisanych w ustaleniach.

Lukasz Pieczara
IP Łódź

Powrót na górę