Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

IP w obronie szpitala w Kostrzynie

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza stanął w obronie szpitala w Kostrzynie, który jako kolejny w Polsce stał się celem komornika, który zablokował pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dług placówki wynosi blisko 57 milionów złotych.

W ulotce związku czytamy: Czym może grozić upadek szpitala wszyscy zdają sobie sprawę? Należy zadać pytanie kto jest odpowiedzialny za tak duże zadłużenie? Po pierwsze często przedstawia się sytuację w ten sposób, aby zasugerować społeczeństwu, że fatalna sytuacja wielu placówek służby zdrowia jest wynikiem niegospodarności charakterystycznej dla sfery publicznej. Próbuje się wykorzystać kłopoty szpitali celem promowania koncepcji prywatyzacji służby zdrowia. Tymczasem finansowa zapaść wielu szpitali jest konsekwencją wieloletniej polityki władz. W Polsce wydatki na służbę zdrowia należą do jednych z najniższych w Europie. IP podkreśla, że wiele wskazuje na to, że spora cześć odpowiedzialności za sytuację kostrzyńskiego szpitala spada na byłego dyrektora Bolesława Pawlinę i byłego starostę Józefa Żarskiego. Żądamy od obecnych władz samorządowych jak najszybszego uzdrowienia sytuacji kostrzyńskiego szpitala i wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych zaistniałej sytuacji. Żądamy większych nakładów na służbę zdrowia. Protestujemy przeciwko koncepcji prywatyzacji kostrzyńskiego szpitala - kończą związkowcy.

Powrót na górę