Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

IP przeciwko neonazistom we Frankfurcie nad Odrą

frankfurtBierzemy udział w blokadzie marszu neonazistów odbywającej się 24.03.2012 we Frankfurcie nad Odrą, bo sprzeciwiamy sie prowokacyjnym rasistowskimi i nazistowskim hasłom NPD skierowanymi głównie przeciw Polakom. Jesteśmy związkowcami i równocześnie antyfaszystami mieszkającymi i pracującymi blisko granicy polsko-niemieckiej w województwie lubuskim. Opowiadamy się za współpracą pracowników polskich i niemieckich bez względu na ich pochodzenie rasowe, płeć czy religie i miejsce zamieszkania. Żadnych podziałów, żadnych granic -- niech żyje międzynarodowa solidarność, która jest naszą bronią! - tak tłumaczy swój udział na blokadzie neonazistów lubuska komisja międzyzakładowa OZZ Inicjatywa Pracownicza. Publikujemy poniżej apel organizatorów blokady:

Neonaziści chcą przemaszerować ulicami Frankfurtu nad Odrą. My zdecydowanie się temu sprzeciwiamy!

Pod hasłem „Wyjść z UE i zamknąć granice“ neonaziści usiłują wzbudzić niechęć i strach wobec Europy i przede wszystkim wobec Polaków. Apel neonazistów gloryfikuje w dodatku czasy narodowego socjalizmu. Rasistowskie uprzedzenia muszą spotkać się z protestem i wyraźnym znakiem sprzeciwu!

Jednym z mówców odczas przemarszu ma być jeden z głównych funkcjonariuszy niemieckiej skrajnie prawicowej partii NPD, Udo Pastörs. W ten sposób na demonstracji spotkać się mają przedstawiciele skrajnie prawicowych partii oraz bojówek. Do demonstracji mobilizuje przede wszystkim neonazistowska bojówka „Freundeskreis Nordbrandenburg”. Organizacja ta to następczyni „Kameradschaft Märkisch-Oder-Barnim“ , która rozwiązała się w 2010 roku pod presją społeczenstwa obywatelskiego jak również skutecznych protestów i blokad antyfaszystowskiego stowarzyszenia „Bündnis Brandenburg Nazifrei”. 

Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów! 

Przedstawiciele ideologii dyskryminującej i degradującej ludzi nie mogą maszerować po ulicach Frankfurtu. Aktywnie przeciwstawiamy się ideologii, która uznaje ludzi za nierównych. Nie akceptujemy faktu, że ludzie są przez neonazistów naznaczani jako inni ze względu na pochodzenie, płeć, religię, itp., i z tego powodu dyskryminowani, izolowani i atakowani. Przeciwstawimy neonazistom kulturę demokratyczną i antyfaszystowską! 

Sojusz „Kein Ort für Nazis Frankfurt (Oder)“ („Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów“) składa się z wielu organizacji z Frankfurtu nad Odrą, Słubic i kraju związkowego Brandenburgii zajmujących się promocją społeczeństwa obywatelskiego. W inicjatywie naszej odnaleźć się mogą kościoły i wspólnoty wyznaniowe, związki zawodowe, partie, inicjatywy antyfaszystowskie, stowarzyszenia, jak również osoby prywatne. 

Wspólnie, za pomocą masowych blokad, chcemy zapobiec marszowi neonazistów 24 marca i solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy razem z nami chcą osiągnąć ten cel. Liczne przykłady z przeszłości pokazują, z jaką skutecznością obywatele mogą wysłać jasny sygnał przeciwko skrajnej prawicy, wspólnie demonstrując obywatelskie nieposłuszeństwo. Postrzegamy się jako kontynuatorów tradycji Lubeki, Bernau, Strausbergu, Neuruppina, Berlina, Warszawy i Drezna. W miejscach tych skrajnie prawicowe marsze zostały zablokowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców.

Razem możemy zapobiec neonazistowskiemu przemarszowi we Frankfurcie! Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów!


Sojusz „Kein Ort für Nazis Frankfurt (Oder)“ („Frankfurt nad Odrą nie jest miejscem dla nazistów“) Luty 2012

strona interentowa mobilizacji

Powrót na górę