Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Wspieramy protest opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych

We wtorek 8 października o godz. 11:00 organizacje rodziców oraz opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych organizują w Warszawie demonstrację przeciwko obniżkom świadczeń z pomocy społecznej. Środowisko opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych uruchomiło także petycje on-line do Trybunału Konstytucyjnego ws. przyspieszenia rozpatrzenia wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją.

Organizatorzy i organizatorki protestu domagają się podwyżek świadczeń z pomocy społecznej, które przysługują osobom sprawującym  opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. W lipcu tego roku, w ramach „oszczędności” budżetowych zaostrzono kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń dla osób sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi   - utraciły one prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (820 zł/miesięcznie), a prawo do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego (520 zł/miesięcznie) uzależniono od tego czy miesięczny dochód w rodzinie podopiecznego i opiekuna nie jest wyższy niż 623 zł na osobę.  Wg. różnych szacunków, zmiany mogły spowodować utratę dochodu przez prawie 100 tys. opiekunów i opiekunek.

Chociaż obecnie rząd deklaruje, że naprawi ten „błąd” i skierował do konsultacji społecznych projekt ustawy przyznającej wyższe świadczenia bez konieczności spełnienia kryteriów dochodowych, to jednak wiele organizacji krytykuje założenia ustawy jako niewystarczające i zapowiada kontynuowania protestów.

Warszawska Komisja Środowiskowa OZZ IP wspiera wtorkowy protest oraz zachęca do podpisywania internetowej petycji do Trybunału Konstytucyjnego.

Szczegółowe informacje o demonstracji są dostępne [tutaj] - demonstracja rozpocznie się o godz. 11:00 pod Urzędem Rady Ministrów (Al. Ujazdowskie 1/3), a następnie przejdzie pod Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5).

Petycja on-line jest dostepna [tutaj]


Blog Wykluczeni Opiekunowie

Powrót na górę