Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Warszawa - kolejna pikieta opiekunów osób niepełnosprawnych

15 marca pod budynkiem Sejmu RP odbyła się kolejna demonstracja solidarnościowa z protestującymi opiekunami i opiekunkami dorosłych osób niepełnosprawnych. Podobnie jak dwa tygodnie wcześniej, zgromadzenie zostało zorganizowane przez warszawskie środowiska feministyczne (Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Fundacja Mama, Porozumienie Kobiet 8 Marca).

27 marca opiekunowie rozpoczęli protest okupacyjny w postaci miasteczka namiotowego pod budynkiem Sejmu RP. Domagają się podwyższenia zasiłku opiekuńczego do poziomu ustawowej płacy minimalnej. Pod ich naciskiem parlament uchwalił 3 kwietnia ustawę podwyższającą zasiłek do kwoty 520 zł. Opiekunowie uznali tę zmianę za niezadowalającą i zadecydowali o kontynuacji protestu.

Uczestnicy dzisiejszego protestu wyrazili uznanie dla odwagi i determinacji walczących opiekunek i opiekunów oraz zadeklarowali pełne poparcie dla ich postulatów. Podczas wystąpień zwracano uwagę na konieczność umasowienia protestu i powstania frontu oporu przeciwko katastrofalnej polityce socjalnej obecnego rządu oraz podjęcia bardziej radykalnych form protestu. Zauważono również, że walka o odpłatność pracy opiekuńczej toczy się na tym samym polu, co walka z wyzyskiem w miejscach pracy.

W miasteczku namiotowym od 21 dni toczą się dyskusje nt. antyspołecznej polityki rządu, organizowane są pokazy filmowe oraz różnego rodzaju happeningi. Od początku protest jest wspierany przez związki zawodowe (Inicjatywa Pracownicza, Porozumienie Pracownicze) oraz inne organizacje aktywistyczne (Alternatywa Socjalistyczna, Pracownicza Demokracja). Działacze i działaczki Warszawskiej Komisji Środowiskowej IP byli obecni również na dzisiejszym proteście.

Powrót na górę