Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Spotkanie Komisji Krajowej IP

W Poznaniu 26 października 2013 r. odbyło się spotkanie Komisji Krajowej OZZ Inicjatywa Pracownicza. Zarejestrowano dwie nowe komisje, z Poznania oraz z Warszawy, związane z sektorem kultury i sztuki. W związku z tym, że to kolejne komisje IP z tego sektora, zaproponowano, aby w połowie stycznia 2014 r. odbyło się w Warszawie spotkanie poświęcone problemom pracowników i pracownic sztuki.

 

W dalszej kolejności omówiono publikację kolejnego numeru Biuletynu IP w nowym formacie gazetowym oraz o zwiększonym nakładzie, jak też jego dystrybucji. Podjęto uchwałę o rejestracji drukowanego periodyku „Inicjatywa Pracownicza”. Poza biuletynem, planujemy przygotowanie w formie plików PDF poradników prawnych oraz wysyłkę ulotek informacyjnych o IP.

Przedyskutowano, co robić po wrześniowym proteście w Warszawie. W związku z planami trzech central, które ogłosiły zorganizowanie demonstracji w Gdańsku 9 listopada, zdecydowano o wystosowaniu przez IP listu otwartego do organizatorów „Ogólnopolskich Dni Protestu” przypominającego o początkowych zapowiedziach strajku generalnego i wskazującego, że obecna postawa jest marnowaniem potencjału społecznego niezadowolenia. Jeśli chodzi o działania planowane przez nas, zdecydowano o druku plakatu ws. okresów rozliczeniowych oraz przeprowadzeniu w listopadzie skoordynowanych akcji ulotkowych i plakatowych związanych z okresami rozliczeniowymi.

Jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, IP stara się o otwarcie lokali z przeznaczeniem na działalność związkową we Wrocławiu oraz w Warszawie. W 2014 r. Inicjatywa Pracownicza zamierza uruchomić zbiórkę publiczną w celu pozyskania darowizn na działalność. Na stronie związku ukaże się wkrótce informacja o funduszu strajkowym (opis funkcjonowania, sposób aplikowania o środki). 7-8 grudnia w Poznaniu będzie miało miejsce seminarium prawne dla części osób ze związku.

Na końcu omówiono przygotowania do zbliżającego się spotkania międzynarodowego Czarno-Czerwonej Koordynacji w Poznaniu. W piątek, 15 listopada, odbędzie się otwarte spotkanie dyskusyjne z udziałem kilkunastu działaczy związkowych z zagranicy, natomiast dni 16 i 17 listopada poświęcone będą wewnętrznym sprawom organizacyjnym i współpracy międzynarodowej.

Następne spotkanie Komisji Krajowej odbędzie się w piątek 6 grudnia 2014 r. o godz. 15 w Poznaniu w biurze IP przy ul. Kościelnej 5. Spotkanie jest otwarte dla członków i członkiń związku. Ważnym punktem obrad będą przygotowania do konferencji programowej wiosną 2014 r.

Powrót na górę