Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Zjazd Inicjatywy Pracowniczej

W sobotę 14 marca w Poznaniu rozpoczyna się Krajowy Zjazd Delegatów  OZZ Inicjatywa Pracownicza. Planowane jest przedstawienie wyników ankiety związkowej, uchwalenie zmian w Statucie, uchwalenie tekstu Deklaracji Ideowej i Programowej związku, wybór nowej Komisji Krajowej.

 

Spotkanie odbędzie się w zakładach Cegielskiego (ul. 28b Czerwca 1956 roku nr 223/229 w sali nr 31).  Spotkanie rozpoczyna się o godz. 11.00. a zakończenie planuje się na godz. 18.00. Przewidziany jest następujący porządek obrad:
(1). Rejestracja Delegatów i  prezentacja przybyłych na spotkanie przedstawicieli delegatów i komisji oraz zaproszonych gości.
(2) Stwierdzenie ważności Zjazdu
(3) Sprawozdanie z działalności IP w latach 2007-2008
(4) Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej
(4) Udzielenie w formie uchwały absolutorium dotychczasowej Przewodniczącemu Związku, Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
(5) Przedstawienie uchwały w sprawie zmiany Statutu OZZ IP, Dyskusja.
(6) Głosowanie na zmianami i przyjęcie stosownej uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku.
(7) Przedstawienie Deklaracji Ideowej i Programowej OZZ IP. Dyskusja.
(8) Głosowanie nad uchwałą w sprawie deklaracji Ideowej i Programowej Związku
(9)Wybór Komisji Wyborczej.
(10) Przyjęcie listy kandydatów do Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej
(11) Wybory do Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej
(12) Podjęcie uchwał w sprawie: wyboru Komisji Krajowej  i Krajowej Komisji Rewizyjnej
(13) Dyskusja nad najważniejszymi zadaniami dla związku na lata  2009/2010 i zgłoszonymi wolnymi glosami i wnioskami
(14) Zakończenie Zjazdu

Powrót na górę