Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Sąd oddalił powództwo przeciwko Poczcie Polskiej

Dziś zapał wyrok z powództwa Bartosza Kantorczyka, działacza Inicjatywy Pracowniczej, przeciwko Poczcie Polskiej. Kantorczyk został zwolniony dyscyplinarnie po tym, jak odmówił noszenia gotówki, z uwagi na wzrastające niebezpieczeństwo napadów na listonoszy. Pracodawca nie dochował wymogu skonsultowania zwolnienia z organizacją związkową i pomimo, że Kantorczyk był osobą chronioną prawem, zwolnił go bez wypowiedzenia. Sąd pierwszej instancji jednak powództwo oddalił.

Sąd przyznał rację Kantorczykowi, że potencjalnie zawód listonosza jest niebezpieczny i istniało zagrożenie napadu, jednak nie ma precyzyjnych przepisów, które w kwestii bezpieczeństwa pracy doręczycieli, zmuszałyby pracodawcę do podjęcia odpowiednich kroków. Przyznał też, że organizacja związkowa Inicjatywy Pracowniczej została powołana na Poczcie Polskiej, ale mimo tego uznał jednocześnie, że pracodawca nie naruszył ustawy o związkach zawodowych.

Szczegóły uzasadnienia wyroku sądu nie są jasne i zostanie złożony wniosek o dostarczenie go w formie pisemnej. W sprawie tej prawdopodobnie zostanie złożone odwołanie.
Powrót na górę