Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Bielsko-Biała: Członkini IP przywrócona do pracy

22 grudnia 2008 roku członkini Inicjatywy Pracowniczej została zwolniona z pracy. W SP ZOZ zatrudniona była jako terapeutka zajęciowa. Pomimo sprzeciwu Inicjatywy Pracowniczej, która poinformowała pracodawcę o ochronie związkowej jakiej podlega, pracodawca podjął decyzje o jej bezprawnym zwolnieniu. Po 22 miesiącach 28 października br. sąd przywrócił członkinię IP do pracy.

29 grudnia 2008 roku do sądu pracy wpłynął pozew przeciwko Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. Poszkodowana domagała się „uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy”. 19.02.2009 odbyło sie pierwsze z czterech posiedzeń Sądu Pracy w tej sprawie. Na drugiej rozprawie zostali przesłuchani świadkowie. Miedzy innymi Jacek Z. i Andrzej Kliś, działacze Inicjatywy Pracowniczej w SP ZOZ. Rozprawie przewodniczyła SSR Mariola Adamiec – Witek. Podczas przesłuchania Andrzeja Klisia, sąd nie zezwolił na korzystanie z dokumentacji związkową. Domagał się szczegółowej znajomości dat i dokumentów związkowych z przed kilku miesięcy. Istotne w sprawie jest to, że przesłuchiwany do sądu stawił się z kompletem dokumentacji związkowej, zawierającymi uchwały i protokoły Komisji Zakładowej, aktualnym wyciągiem z KRS, statutem związku, oraz ich kopiami dla obu stron i sądu.

02.02.2010 roku odbyło się czwarte posiedzenie sądu pierwszej instancji, na którym zapadł kontrowersyjny wyrok, zgodnie z którym, powództwo przeciw SP ZOZ zostało oddalone. Sąd już na początku procesu nie uznał ochrony związkowej poszkodowanej, równocześnie nie zażądał, ani nie chciał przyjąć do akt dowodowych dokumentacji związku.

Poszkodowana nie dała za wygraną i skierowała sprawę do apelacji. Pierwsza rozprawa odbyła się 1 marca 2010 roku. Wyrok zapadł podczas trzeciego posiedzenia sądu drugiej instancji, czyli 28 października 2010 roku i był pomyślny dla poszkodowanej. Sąd Apelacyjny przyznał rację członkini OZZ Inicjatywa Pracownicza i orzekł przywrócenie jej do pracy.

Obecnie trwa przed bielskim sądem pracy inny proces, także członkini OZZ Inicjatywa Pracownicza. Członkini została zwolniona w trakcie "L4". Poszkodowana jest jedna z pracownic, które przyczyniły się do ujawnienia mobbingu w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

 

Powrót na górę