Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Bielsko-Biała: Szkolenie antymobbingowe

4 listopada 2010 roku w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej odbyło się szkolenie "antymobbing-owe". Psycholog pracy, Michał Galbarczyk, wyjaśniał zgromadzonym kwestie dotyczące mobbingu, jego zapobiegania, oraz sposoby obrony przed mobbingiem. Szkolenie zostało zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach na wniosek Inicjatywy Pracowniczej. Wzięło w nim udział około 50 pracowników.

Wcześniej Komisji Zakładowa IP na terenie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej informowała pracodawcę i Inspekcję pracy o praktykach mobbingowych. Początkowo pracodawca nie chciał się zgodzić na przeprowadzenie ankiety, ale później zmienił zdanie. Badania (w których wzięło udział 38 pracowników) w sierpniu 2010 roku wykazały, że faktycznie praktyki mobbingowe w zakładzie mają miejsce.

We wnioskach pokontrolnych PIP czytamy m.in., że „działania mobbingowe mają charakter nieprzypadkowy. Niepokojącym faktem jest – piszą inspektorzy – ich rozproszenie jakościowe – szczególnie w czasookresie ‘raz w tygodniu’ oraz ‘częściej niż raz w tygodniu’, co może świadczyć o ich uporczywym charakterze”. Głównie chodziło o agresje słowną: „obraźliwe uwagi, używanie wulgaryzmów, szydzenie, reagowanie krzykiem, stosowanie aluzji w sposób bezosobowy”, a także fizyczną czy tworzenie i rozpowszechnianie „nieprawdziwych informacji (plotki, kłamstwa itd.), ignorowanie i lekceważenie (np. nie liczenie się ze zdaniem, utrudnianie wypowiadania się, ciągłe przerywanie, traktowanie ‘jak powietrze’)”. Miało miejsce także wydawanie bezsensownych poleceń i nakazywanie wykonania zadań „znacznie poniżej posiadanych kwalifikacji i umiejętności”, „ciągła krytyka i ośmieszanie wykonywanej pracy oraz życia osobistego”. „Niekorzystny sposób respektowania prawa do wynagrodzenia i urlopów w porównania do innych pracowników (np. odmowa lub skracanie urlopów, pozbawianie premii)”.

 

 

Powrót na górę