Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Bielsko-Biała: Kontrola PIP w SP ZOZ potwierdziła zarzuty

Na początku lutego br. Komisja zakładowa OZZIP skierowała do PIP wniosek o kontrole w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej. Zdaniem IP w zakładzie nie przestrzegano zasad BHP, dotyczących min. zapewnienia przez pracodawcę: (1) odzieży roboczej i ochronnej, (2) prania odzieży roboczej i ochronnej, (3) odpowiednich szafek dla pracowników (wynikających z przepisów BHP i zasad zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnych).

Wszystkie powyższe zarzuty potwierdziła trwająca nadal kontrola PIP. Kontrola wykazała praktyki niezgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz naruszenie min. art. 237 Kodeksu pracy. W związku z powyższym zostaną wobec pracodawcy zastosowane środki prawne przewidziane Ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy.

Nadal trwają czynności kontrolne dotyczące przywrócenia warunków szczególnych pracy dla grupy zawodowej sanitariuszy i salowych. W piśmie PIP skierowanym do KZ OZZ IP czytamy min.:

(…) obecnie trwa kontrola w zw. Ze skargami pracowników zatrudnionych na stanowisku pracy salowy, w związku z nie umieszczeniem ich w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Powrót na górę