Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

IP w Bielsku-Białej walczy z dyrekcją SP ZOZ

30 sierpnia dyrekcja SP ZOZ w Bielsku-Białej skierowała do Komisji Zakładowej Inicjatywy Pracowniczej pismo z propozycją zwrócenia do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaległości finansowych z tytułu nie naliczania warunków szczególnych pracy. Zaległości za lata 2005-2008 wynosiły ponad 83 000 zł. Pracodawca chce je spłacić do końca 2009 roku. Przypomnijmy, że w czerwcu, pracodawca zaproponował spłacenie pierwszej części zaległości do ZFŚŚ za lata 2006-2007. Obecnie jest to suma w wysokości 160 000 zł.

Jeszcze na początku roku, poprzednia dyrekcja, oraz administracja, zaprzeczały istnienia takiego długu. Później twierdzono, że jest on jednak nie większy niż 18-20 tys. zł.

Obecnie udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której pracodawca nie neguje zaległości finansowych z tego tytułu i wyraża gotowość do spłacenia całej sumy do końca przyszłego roku.

Poza tym pozostaje jeszcze kwesta zaległości z tytuł ubrań roboczych i/lub ekwiwalentu za nią. Po nagłośnieniu sytuacji w mediach, w ciągu kilku dni (zgodnie z wcześniejszą umową mieli odzież otrzymać do końca LIPCA I SIERPNIA.) pod koniec września wydano pracownikom technicznym i pracownikom kuchni odzież ochronną. Działacze IP sprawdzają teraz czy wydano ją faktycznie wszystkim

Pracodawca zadeklarował, że do 15 października przekaże stronie związkowej wyliczenia dotyczące zaległości finansowych za odzież ochronną za lata 2005-2007, oraz propozycje spłaty tych zaległości.

Komisja Zakładowa Inicjatywy Pracowniczej przy SP ZOZ w Bielsku-Białej

Powrót na górę