Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Bielsko-Biała: Ugoda przed sądem. 115 tys. zł. dla załogi

Dziś przed sądem została podpisana ugoda pomiędzy OZZ Inicjatywa Pracownicza a dyrekcją szpitala psychiatrycznego w Bielsku-Białej w sprawie zaległości z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

W dniu złożeniu pozwu zakład zalegał Funduszowi (a zatem załodze) ponad 155 tys. złotych.  W trakcie procesu strona pracodawcy spłaciła cześć roszczeń. Pozostało ponad 110 tys. złotych.

Od początku procesu  celem związku było podpisanie porozumienia przed sądem na wcześniej ustalonych warunkach. Jeszcze w zeszłym roku OZZ Inicjatywa Pracownicza doprowadził do podpisania szeregu porozumień dotyczących spłacania zaległych środków z tytułu odzieży ochronnej, ZFŚS i innych. Jednak w związku z tym że pracodawca nie wywiązywał się ze wcześniejszych porozumień pozasądowych stał się stroną niewiarygodną. Dlatego też Inicjatywa Pracownicza skierował sprawę do sądu. Po kilku rozprawach, licznych wnioskach strony pozwanej o brak pełnomocnictw IP, oraz wniosków o bezzasadność pozwu, sąd uznał zasadność pozwu.

Powrót na górę