Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

W HCP o prywatyzacji i spółdzielczości

W dniu 24 lipca w zakładach H. Cegielski Poznań S.A. odbyło się spotkanie robocze Inicjatywy Pracowniczej poświęcone spółdzielczości pracy. Prezydium Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza przy HCP S.A. zapoznało się z możliwościami jakie za sobą niesie obecne prawo spółdzielcze i zadecydowało o udziale w pracach wymienionej grupy roboczej. Skrytykowano jednocześnie fakt, iż rząd przygotowuje koncepcje prywatyzacji Cegielskiego bez jakichkolwiek konsultacji społecznych z załogą. Inicjatywa Pracownicza przy HCP odrzuca generalnie pomysł rozprzedania majątku firmy "po kawałku", a taki projekt czeka na akceptację rządu.

Niebawem w kilku firmach IP zamierza zainicjować dyskusję nad uspołecznieniem środków produkcji i przekształcenia tych zakładów w spółdzielnie pracy. Ma to być rozwiązanie alternatywne wobec koncepcji prywatyzacji forsowanej przez rząd. Związek powoła do życia komisję, która zajmie się przekształceniami własnościowymi i będzie koordynowała prace merytoryczne. IP zwróciła się o pomoc do Związku Lustracyjnego Spółdzielczości Pracy. ZLSP jest dobrowolną i samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie pracy i organizacje spółdzielcze w Polsce.
Powrót na górę