Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

Goleniów: Inspekcja Pracy w sprawie Baltic Spinning

Baltic_2Otrzymaliśmy od jednego z pracownika dokumenty z Okręgowej Inspekcji Pracy ze Szczecina świadczące o tym, że łamanie praw pracowniczych w Baltic Spinning miało miejsce od wielu miesięcy. Przypomnijmy, że w lutym br. firma zwolniła trzy osoby z Inicjatywy Pracowniczej, dopuszczają się dyskryminacji ze względu na przynależność związkową.

W styczniu 2010 Okręgowa Inspekcja Pracy przeprowadzała kontrolę w zakładach Baltic Spinnig na podstawie wniosku złożonego przez jednego z pracownika firmy. Jak czytamy w raporcie kontrola wykazała naruszenie przez pracodawcę przynajmniej kilku norm prawa pracy. Po pierwsze stwierdzono przypadki niewłaściwego dysponowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, w tym przypadki nie wypłacenia członkom załogi bonów świątecznych w grudniu 2009 roku. Dwa: stwierdzono przypadki nie zapewnienia 11-godzinnej przerwy odpoczynku dobowego w myśl art. 132 § 1 Kodeksu pracy. Trzy: Inspekcja Pracy wydała zalecenie działań w celu przeciwdziałania mobbingowi na podstawie art. 94(3) § 1 Kodeksu pracy. Cztery: w toku kontroli stwierdzono przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Wreszcie Inspekcja Pracy potwierdziła fakt zatrudnienia na początku 2010 roku 10 osób, nie będących na etacie firmy, do odśnieżania dachu. Z informacji i dokumentów jakie posiada związek wynika, iż osoby te zostały pierwotnie zatrudnione „na czarno”, a umowy cywilnoprawne zawarto z nimi pod presją kontroli PIP.

Powrót na górę