Menu
Wstąp do związku Kim jesteśmy? Wspieraj związek Napisz do nas

29 marca dniem strajku generalnego w Hiszpanii

29M_HG_web_mayHiszpańskie związki zawodowe Confederación General del Trabajo (CGT), Confederación Nacional del Trabajo (CNT) i Solidaridad Obrera (SO) razem wzywają do udziału w strajku generalnym w dniu 29 marca. Organizacje apelują o aktywne uczestnictwo w strajku wszystkich tych, którzy żyją i pracują w Hiszpanii, pracowników obecnie posiadających pracę jak i bezrobotnych, uczestników ruchów społecznych, wspólnot bezrobotnych, pracowników na śmieciowych umowach, zgromadzeń sąsiedzkich, młodzież, studentów, emerytów, chorych, migrantów, wykluczonych. Apelują do całego społeczeństwa do udziału w tym strajku i mobilizacji, aby wstrzymać razem produkcję i konsumpcję, aby zademonstrować wspólnie na rzecz radykalnej zmiany polityki gospodarczej i społecznej prowadzonej przez następujące po sobie rządy, aby obronić naszą godności i nasze prawa związkowe, które są zabierane za pomocą reformy prawa pracy, paktu społecznego oraz innych antyspołecznych ustaw, które planują rząd i szefowie.

Celem strajku generalnego i działań CGT, CNT i SO jest nie próba renegocjowania prawa pracy, ale unieważnienie go razem ze wszystkimi innymi antyspołecznych środkami gospodarczymi, które są narzędziem bezpośredniego ataku na klasę pracującą. CGT, CNT i SO żąda wycofania politycznych, prawnych i innych środków zapobiegawczych wprowadzonych przez kapitał, które tylko prowadzą do wzrostu bezrobocia, utraty praw zbiorowych i indywidualnych, uelastycznienia i wyzysku klasy pracowniczej i utrudniają uczciwą redystrybucję pracy, bogactwa i dobrobytu. Żądają natychmiastowego zastosowania środków, które mogą skutecznie zaradzić dramatowi bezrobocia, uelastyczniania stosunków pracy, niepewności i braku bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Strajk dnia 29 marca pod hasłami: „Walka toczy się na ulicach i w miejscach pracy!” oraz „29 M - Strajk generalny przeciwko reformie prawa pracy i paktowi społecznemu!” to bardzo ważna data, ale w razie potrzeby organizacje zapowiadają dalsze mobilizacje i kolejne strajki generalne, dopóki ich cele nie zostaną osiągnięte. CGT, CNT i SO nadal będą dążyć do jak największej jedności i współpracy jak to tylko możliwe z tymi wszystkimi związkami zawodowymi i ruchami społecznymi, które starają się bronić praw pracowniczych, sprawiedliwości społecznej i wolności.

Inicjatywa Pracownicza wyraża swoją solidarność i wyrazy uznania za wspólną, konsekwentną walkę hiszpańskich bojowych organizacji związkowych.

 

29M_HG_web

Powrót na górę