EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Unions demand new anti-crisis shield to defend workers and not only business

[Joint statment signed by 38 workplace sections of OZZ Inicjatywa Pracownicza and 6 sections of other trade unions]

Over the past weeks, the coronavirus pandemic has revealed who actually assures our society’s survival. These are logistics, healthcare, and retail workers, as well as employees from other sectors. It is we who keep Poland running. At the same time, management, CEOs, bankers and politicians are self-isolating home. They can do so because basic needs and services are being produced and delivered by an army of workers who more often than not, earn the lowest wages while working in the worst conditions. What more, in the current situation these workers are risking their health and lives. For decades now the elites have diminished the significance of workers to keeping our society functioning. When we demanded social security and higher pay, they told us that’s it’s our responsibility to provide for ourselves. Today, the elites are telling us that we have to keep working to ensure their prosperity. They’re saying that without us, this country will collapse.

Czytaj dalej...

Delegaci OZZ IP na paryskim spotkaniu na rzecz Ponadnarodowego Strajku Społecznego

21–23 października delegacja Inicjatywy Pracowniczej wzięła udział wraz z innymi 150 osobami w spotkaniu „Platformy na rzecz Ponadnarodowego Strajku Społecznego”, które miało miejsce w Paryżu. Było to drugie tak liczne wydarzenie organizowane przez platformę. Pierwsze odbyło się w zeszłym roku w Poznaniu i było współorganizowane przez OZZ Inicjatywa Pracownicza. 

Dzień wcześniej zrzeszeni w IP pracownicy poznańskiego oddziału firmy Amazon mieli okazje poznać działaczy z Amazon Saran, mieszczącego się pod Paryżem. Na spotkaniu byli także obecni związkowcy z Niemieckich oddziałów firmy. Nasze kontakty z kolegami z Niemiec rozwijają się już od dłuższego czasu, jednak po raz pierwszy mieliśmy okazje porozmawiać z Francuzami zrzeszonymi w związku zawodowym „Solidàries”. To na jego zaproszenie oraz przy jego wsparciu udało nam się zorganizować wyjazd dla kilkunastoosobowej delegacji. 

W trakcie wspólnych dyskusji wymieniliśmy się informacjami o zarobkach,  warunkach pracy i pomysłach na organizowanie się. Francuzi oczywiście poza wyższymi płacami otrzymują od Amazona (tak jak i Niemcy) także akcje pracownicze. Koledzy byli zaskoczeni niskimi płacami w Polsce. Uznali, że tym bardziej należy skoordynować wspólne działania, gdyż niskie zarobki w Polsce również nie są na rękę francuskim pracownikom. Wymieniliśmy się kontaktami oraz dokumentami na temat polityki Amazona.

Poniżej publikujemy relacje i stanowisko przyjęte przez uczestników wydarzenia oraz krótką filmową prezentację spotkań.  

Stanowisko końcowe z paryskiego spotkania Ponadnarodowego Strajku Społecznego

150 osób wzięło udział w szeregu wydarzeń podczas trzydniowego paryskiego spotkania Platformy na rzecz Ponadnarodowego Strajku Społecznego odbywającego się w dniach 21-23 października. Do Paryża przybyli pracownicy i działacze z Włoch, UK, Portugalii, Słowenii, Bułgarii, Polski, Szwecji, Niemiec i Belgii. Uczestnicy francuskiego ruchu przeciwko zaostrzaniu prawa pracy (loi travail), pracownicy Amazona z Polski, Niemiec i Francji, strajkujący w Deliveroo z UK, włoscy migranci walczący z wyzyskiem i prawem imigracyjnym, niemieccy i szwedzcy pielęgniarze, działacze ze szlaku bałkańskiego, strajkujący lekarze rezydenci, słoweńscy studenci. Cały świat walczących pracowników spotkał się w Paryżu, aby wspólnie dyskutować na temat przełamywania ograniczeń swoich lokalnych inicjatyw i tego jak łączyć je we wspólny projekt.

Po ustaleniu na zeszłorocznym spotkaniu w Poznaniu, że punktem wyjścia dla opozycji wobec obecnej sytuacji w Europie powinna być walka z wyzyskiem i politycznymi warunkami wyzysku, spotkanie w Paryżu było kolejnym krokiem w stronę wzmocnienia naszej wspólnej ponadnarodowej infrastruktury. Siła ponadnarodowej koordynacji zależy od walk pracowniczych w różnych częściach Europy toczonych przez ludzi, którzy na poziomie indywidualnym i grupowym nie godzą się na własne podporządkowanie kapitalistom. Ponadnarodowa struktura nie jest odcięta od lokalnych realiów, ani nie jest jedynie sumą lokalnych walk. Nie jest też formalnym porozumieniem pomiędzy związkami i kolektywami. Jest to raczej przestrzeń organizacji, dzięki której lokalne walki mogą skierować się w stronę wspólnych wrogów w granicach Europy, co z kolei może wzmocnić każdy punkt oporu i stworzyć nowe występujące pomiędzy nimi powiązania.

Mamy świadomość, że w Europie występują strajki, lecz my zamierzamy stworzyć nowe możliwości strajku o charakterze społecznym i ponadnarodowym. Dla nas strajk jest rzeczywistym ruchem, który może zakłócić obecną równowagę sił występującą w miejscach pracy i poza nimi. Chcemy wzmocnić polityczną infrastrukturę, tak aby każdy strajk wzmacniał siłę świata pracy, a robotnicy mogli poczuć się częścią jednej walki ponad barierami branżowymi, prawnymi i granicami państwowymi. W tym celu musimy zacieśnić swoje relacje za pomocą intensywnej wymiany informacji, cyrkulacji konfliktów i określenia wspólnych celów.

Określiliśmy cztery główne zagadnienia podejmowane na warsztatach, z których sprawozdania ukażą się wkrótce: kontrola czasu za pomocą logistyki (wzmacniana w magazynach i szpitalach, platformach internetowych i fabrykach), prekaryzacja pracy (narzucana w każdym kraju za pomocą polityki europejskiej), regulacja pomocy społecznej, która wzmacnia podporządkowanie obywateli i migrantów, polityka migracyjna ujawniająca, że integracja europejska sprzyja obniżaniu kosztów pracy i zwiększaniu wyzysku, które są wzmagane szantażem zezwolenia na pobyt i zarządzaniem mobilnością. Unikanie przez szwedzkie pielęgniarki cyfrowych urządzeń, które służą do pomiaru czasu ich pracy, jest zbieżne z unikaniem tej samej metody kontroli przez pracowników Amazona. Walka przeciwko zaostrzaniu prawa pracy we Francji ma te same korzenie co wiele innych protestów przeciwko zmianom w prawie pracy wdrażanych na podstawie dyrektyw Unii Europejskiej. Strajki pielęgniarek, nauczycieli, lekarzy są częścią walki przeciwko cięciom zabezpieczeń socjalnych toczonej przez tych, którzy z nich korzystają. Przekraczanie granicy przez migrantów szlakiem bałkańskim to walka przeciwko instytucjonalnemu rasizmowi, który sytuuje migrantów spoza Unii Europejskiej jak i migrantów wewnętrznych na przegranej pozycji.  

Nasza ponadnarodowa infrastruktura uwidacznia i identyfikuje te powiązania. Nie służy jedynie szukaniu międzynarodowych kontaktów, lecz również przekraczaniu ograniczeń lokalnych inicjatyw poprzez rozwijanie wspólnej płaszczyzny. Na poziomie lokalnym doświadczamy tego, że walki które toczą się w tym samym regionie, tracą na znaczeniu z powodu odizolowania, gdyż skupiają się na indywidualnych żądaniach lub przyjmują nieaktualną strategię. Strajk przekracza jednak te instytucjonalne ramy. Poza szczególnie sformalizowanymi legalnymi strajkami, doświadczenia podobne do strajku w Deliveroo rozwinęły się dzięki oddolnemu ruchowi. Istniał on pierwotnie w dużym stopniu poza ramami związków zawodowych i włączał pracowników, którzy oficjalnie nie mają prawa do strajku. Strajk kobiet w Polsce ujawnił to, czym może być strajk społeczny, ponieważ stworzył przestrzeń masowej odmowy politycznych warunków opresji i wyzysku. Każdy strajk może być punktem skupiającym w sobie szersze problemy i może być częścią ponadnarodowego ruchu.

W celu wzmacniania naszej infrastruktury musimy zbudować naszą przestrzeń, co wymaga czasu. Chcemy przekształcić obszar Europy, z jej wewnętrznymi różnicami, w naszą przestrzeń walki mając świadomość, że jest to długotrwały proces. Wymaga on stworzenia nowego języka, nowej wyobraźni i zdolności do interwencji tak, żeby przekształcić występujące pomiędzy nami różnice w nasze mocne strony. Tym zadaniom będą poświęcone kolejne miesiące. Będziemy w Londynie, aby uczestniczyć w przygotowaniach do "dnia bez nas", strajku organizowanego 20 litego 2017 r. przez migrantów w UK, włączając naszą ponadnarodową perspektywę i doświadczenia z poprzednich strajków migrantów zarobkowych, kwestionując twierdzenia, że wyjściem z kryzysu jest uwolnienie się od migrantów. Będziemy w Lublanie, aby spotkać się z migrantami i aktywistami, którzy w poprzednich latach wraz z robotnikami i ruchami studenckimi przekształcili Bałkany w pole politycznej bitwy, potwierdzając znaczenie Wschodu w obecnych europejskich realiach. Będziemy w Polsce, gdzie planowane jest międzynarodowe spotkanie pracowników Amazona, aby wspólnie dyskutować w jaki sposób organizować ponad granicami strajki i symboliczne inicjatywy umożliwiające "karawany" pomiędzy różnymi magazynami. Rozszerzymy nasz wspólny projekt po to, aby wzmacniać ruch strajkowy w każdym wypadku, kiedy dojdzie do krytyki obecnej neoliberalnej Europy i walki z wyzyskiem. Będziemy zaangażowani w organizowanie mobilizacji mogących wyrazić i wzmocnić budowaną przez nas ponad granicami wspólną siłę.

Zostańcie z Ponadnarodowym Strajkiem Społecznym, który się zbliża!

PARIS MEETING READER: http://www.transnational-strike.info/2016/10/31/paris-meeting-reader/

Więcej na: http://www.transnational-strike.info

 

Czytaj dalej...

Aufruf zur Unterstützung der wegen Streik Entlassenen bei Krowarzywa

Seit dem 20. Juni 2016 protestieren die Beschäftigten des Restaurants Krowarzywa in Warschau. Die Arbeiter*innen in dem Lokal in der Ulica Hoża, Ecke Marszałkowska haben Widerstand gegen die arbeiterfeindliche Politik des Besitzers geleistet: unbegründete Entlassungen, Schwarzarbeit, ungleiche Behandlung bei Löhnen und Arbeitsbelastung. Die Situation war schon seit einigen Monaten angespannt. Mit steigender Beliebtheit des Ladens und ebenso steigenden Gewinnen vergrößerten die Besitzer das Lokal. Das bedeutete noch mehr Arbeitsbelastung, ohne dass damit auch die Löhne gestiegen wären. Gleichzeitig mit dem Wachstum der Firma wollten die Besitzer das Lokal „effizienter“ machen. Dazu stellten sie einen neuen Manager ein und brachten Videokameras zur verstärkten Kontrolle über die Belegschaft an. Mit dem neuen Manager lagen auch Entlassungen in der Luft. Daher beschlossen die Arbeiter*innen, sich in der Gewerkschaft Inicjatywa Pracownicza (Arbeiter*inneninitiative) zu organisieren. Die Gründungsversammlung fand in der Nacht des 18. Juni statt. Am Sonntag, dem 19. Juni gab es die erste Entlassung. Am Montag stellte die Belegschaft den Besitzern ein Ultimatum: entweder Rücknahme der Entlassung, einheitliches Lohnsystem, Abschaffung der Kameras und richtige Arbeitsverträge für die gesamte Belegschaft – oder Streik. Die Chefs lehnten die Forderungen ab, also traten die Arbeiter*innen in den Streik.

Die Arbeitgeber machten kurzen Prozess mit dem Widerstand der Arbeiter*innen: sie sperrten sie aus und entließen ein gutes Dutzend Streikende. Die ehemaligen Krowarzywa-Arbeiter*innen stehen jetzt ohne Einkommen da und brauchen materielle Unterstützung. Aus diesem Grund rufen wir zu Spenden für satzungsgemäße Zwecke auf das Hauptkonto der Inicjatywa Pracownicza auf. Alle derart bezeichneten Spenden werden an den Streikfonds weitergeleitet und den Streikenden als Unterstützung ausgezahlt. Zusammen handeln, zusammen kämpfen und uns gegenseitig unterstützen, egal ob wir jemanden persönlich kennen oder nicht: das ist unsere größte Waffe. Gegenseitige Hilfe ist die Grundlage der Arbeiter*innensolidarität. Helfen wir also unseren Kolleg*innen von der betriebsübergreifenden Gruppe der Gastronomie-Arbeiter*innen in der Inicjatywa Pracownicza in diesem schwierigen Moment.

Mehr Informationen: www.ozzip.pl

Adresse und Kontonummer für Überweisungen:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza

ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań

Konto-Nr.: 88 2130 0004 2001 0577 6570 0001BIC: VOWAPLP1

SWIFT-Nr: PL88 2130 0004 2001 0577 6570 0001

Beispieltext für Überweisungs-Betreff: Darowizna na cele statutowe, Krowarzywa [Spende für satzungsgemäße Zwecke, Krowarzywa]

 

Czytaj dalej...

Demande de soutien aux salariés polonais du restaurant Krowarzywa, licenciés pour avoir fait grève

Le 20 juin 2016 une grève a éclaté dans le restaurant Krowarzywa à Varsovie. Les salarié-e-s de cet établissement, situé en plein centre de Varsovie au carrefour des rue Hoża et Marszałkowska, se sont opposés à la politique menée par les propriétaires contre les travailleurs de ce restaurant : licenciements sans motif, travail au noir, inégalités de traitement en matière de salaires, surcharge des salariés soumis à de multiples obligations. 

La situation était tendue depuis plusieurs mois. La popularité du restaurant allait croissant - et par conséquent les bénéfices aussi. Les propriétaires ont donc décidé d'agrandir le site, ce qui a eu comme effet d'accroître encore plus la surcharge du travail, mais pas les rémunérations. Avec le développement de l'entreprise, les propriétaires ont voulu "améliorer" son fonctionnement.  Le signal de ces changements fut donné par l'embauche d'un nouveau manager, et par l'accentuation du contrôle du personnel à l'aide de caméras de surveillance. L'arrivée de ce nouveau manager fit planer le spectre des licenciements. 

C'est pourquoi, les salarié-e-s ont décidé d'adhérer au syndicat Initiative des travailleurs (Inicjatywa Pracownicza, IP). La réunion constitutive s'est tenue la nuit du 18 juin. L'annonce du premier licenciement est tombée le dimanche 19 juin. Lundi, le personnel a adressé aux propriétaires un ultimatum : ou bien ces derniers rétablissent la personne licenciée dans ses droits, harmonisent les rémunérations, retirent les caméras et embauchent tout le personnel sur la base d'un contrat de travail, ou bien les travailleurs cesseront le travail. Les patrons n'ont pas accepté ; les salarié-e-s ont donc déclenché la grève.

C'est de la manière la plus brutale que l'employeur a étouffé la résistance des travailleurs : il a décrété un lockout et a licencié plus d'une dizaine de grévistes. Des salariés du restaurant Krowarzywa sont ainsi restés sans revenus. Ils ont besoin de soutien matériel. C'est pourquoi nous faisons un appel pour que des dons soient versés sur le compte officiel du syndicat Initiative des travailleurs, pour des buts statutaires. Tous les dons seront transférés dans la caisse de grève, et seront reversés aux grévistes sous forme d'aides. Notre principale arme est que nous agissons ensemble, nous luttons ensemble, et nous nous soutenons mutuellement indépendamment du fait si nous connaissons personnellement quelqu'un ou pas. L'assistance mutuelle est la base de la solidarité entre travailleurs. Aidons donc nos collègues de la Commission inter-établissements des travailleurs de la restauration dans ce moment difficile.

D'autres informations sur le site : www.ozzip.pl. OZZIP est le sigle du Syndicat national Initative des travailleurs (Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza)

Adresse et numéro de compte pour les virements :

Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza

ul. Kościelna 4, 60-538 Poznań (Pologne)

n° de compte : 88 2130 0004 2001 0577 6570 0001

 

Indiquer comme objet du virement, p. ex. : Don pour un but statutaire - Krowarzywa

 

Czytaj dalej...

Victory of Chung-Hong workers in court

In summer 2012, a labor struggle occurred at the Chinese electronics supplier Chung Hong in the special economic zone Kobierzyce near Wroclaw/Poland. Chung Hong produces mainboards for monitors and TVs of the South-Korean multinational corporation LG which has a factory in the same zone.

26 workers, members of Workers' Initiative from the Chung Hong were fired during a two-week strike action in June 2012. In December 2013 some of them won their case in the labor court – one worker was ordered to be reinstated and the other got a financial compensation for unfair disciplinary dismissal.

Chung Hong had claimed that the strike was illegal. After the lockout, the workers could not continue their activity in the factory, lost their wages, and the immediate unemployment benefit. Neither the welfare office nor any other state institution did provide them any help. Support came from their local supporters and an international solidarity campaign.

On December 19, 2013, three workers won their whole case and got all the compensation they had demanded (around 1,500 Euro). Their dismissal notice had to be changed, too. It is important for those workers with a long working history at Chung-Hong that their notice does not state that they got fired for disciplinary reasons. According to the judgment, it was not important whether the strike was legal or not. The employer was simply not entitled to fire workers who took part for disciplinary reasons without previous notice. The workers were not obliged to follow the instructions of the employer who claimed that the strike was illegal.

On December 30, 2013, Krzysztof Gazda was reinstated by Chung-Hong. He is the Workers' Initiative activist who was fired just before the strike, and his dismissal had sparked the strike. The court also ordered the employer to pay compensation for the whole period he was unemployed (about 600 Euros per month since June 2012).

The court stated what we all knew, and what the boss tried to hide, that Krzysztof was fired for his activity and preparation of the strike.

In his final speech in the court Krzysztof said that if he loses, that would have been a hardship not only to him, but to others who fight and strive for workers' self-organization and better living and working conditions. In Poland all those workers often face the same situaton he had to go trough.

The law-firm JP Weber that supports international investors in Poland organizationally and legally, lost this case after its long union-busting campaign during which it presented dubious evidences against the workers. However, it still may appeal against the verdict. Meanwhile, Krzysztof is ready to go back to the factory.

Few other workers are going to have their court cases in the near future. For various reasons, some other workers already agreed earlier to a settlement proposed by Chung Hong. For they withdrawal from the court case Chung Hong changed the conditions of their contract termination and paid compensation. In general, the situation is not rosy as some of the workers still have not found a job, and others do black work or work abroad. Some did find poorly paid and temporary work through a job agency – again in the same SEZ, as often those are the only employers in the region.

Film:

Special Exploitation Zones (48 min, 2013, in Polish with English, German, or Italian subtitles)
http://en.labournet.tv/video/6596/special-exploitation-zones

Related articles and interviews:

"We must act together, we have to show solidarity" – Voices of Chung Hong Electronics workers
http://ozzip.pl/english-news/item/1389-we-must-act-together-we-have-to-show-solidarity-%E2%80%93-voices-of-chung-hong-electronics-workers

 

"We are no machines" – Workers' Struggle in a Chinese Electronics Factory in Poland
by friends of gongchao (March 2013)
http://www.gongchao.org/en/texts/2013/strike-in-chinese-company-in-polish-sez

Poland: Special Exploitation Zones – interview
http://ozzip.pl/english-news/item/1575-poland-special-exploitation-zones

Czytaj dalej...

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.