EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Warszawa: spotkanie Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki” OZZ IP z twórcami teatru

Warszawa: spotkanie Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki” OZZ IP z twórcami teatru

20 września w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki” Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza z twórcami teatralnymi. Celem spotkania było poinformowanie artystów teatru o działaniach Inicjatywy Pracowniczej oraz Komisji „Pracownicy Sztuki” na rzecz polepszenia warunków pracy twórców, zdanie relacji z dotychczasowych rozmów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nt wpisania artystów do powszechnego systemu ubezpieczeń, osłon socjalnych i emerytur, z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego nt wsparcia resortu dla wprowadzenia rozwiązań natury socjalnej w obszarze sztuki oraz zapowiedzenie działań w najbliższych miesiącach. Celem było również pozyskanie informacji od artystów teatru odnośnie najbardziej palących problemów branży w dwóch obszarach - warunków zatrudnienia na umowy o dzieło i ładu instytucjonalnego świata teatru.

Drugi z obszarów wiąże się z kalendarzem spotkań branżowych w MKiDN. 4 września podczas spotkania przedstawicieli Komisji oraz Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej z Minister Małgorzatą Omilanowską ustalono, że w nadchodzących miesiącach dojdzie do rozmów środowisk artystycznych i reprezentantów resortu poświęconych problemom poszczególnych sektorów sztuki. Komisja przykłada starań, by zebrać informacje wśród artystów różnych dziedzin odnośnie tematów i obszarów, które powinny być omawiane na tych spotkaniach. Dyskusja 20 września była okazją do zasięgnięcia opinii środowiska ludzi teatru. Spośród proponowanych tematów sporo uwagi poświęcono przyjrzeniu się regulaminom przyznawania dotacji ministerialnych po kątem zabezpieczeń socjalnych twórców oraz pod kątem jakości dofinansowywanych przedsięwzięć. Konsultacje środowiskowe, mające na celu zebranie tematów, które omawiane będą na spotkaniu branżowym w MKiDN trwają.

Pierwszy z obszarów wiąże się z kampanią Komisji, mającą na celu zawarcie porozumień z placówkami teatralnymi odnośnie ustabilizowania warunków zatrudniania artystów na umowy o dzieło w instytucjach publicznych. Z „nasłuchu” środowiskowego wynika bowiem, że największą bolączką realizatorów teatralnych (reżyserów, dramaturgów, scenografów, choreografów, kompozytorów) jest nawyk podpisywania umów o dzieło na realizację spektaklu w trakcie trwania prób, nie uwzględniający okresu przygotowawczego do produkcji i de facto uniemożliwiający negocjowanie warunków zatrudnienia. Umowy podpisywane w czasie trwania prób nie zabezpieczają także artystów przed odwoływaniem produkcji przez dyrektorów placówek lub przesuwaniem ich w czasie. Podpisywanie umów o dzieło w trakcie podjętej już pracy nad spektaklem w sposób nieproporcjonalny osłabia pozycję zatrudnianych twórców, nie zabezpieczając ich przed konsekwencjami dyrektorskich decyzji oddziałujących na ich niekorzyść. Celem kampanii jest wynegocjowanie z placówkami teatralnymi mechanizmu podpisywania umów tak, by zapobiegał on drastycznym skutkom niepewnego statusu zatrudniania artystów. Podczas spotkania dyskutowane były możliwe zapisy omawianego porozumienia. Padały propozycje, by umowy podpisywane były na dwa lub trzy miesiące przed rozpoczęciem produkcji, by zawierały punkt odnośnie wynagrodzenia za okres przygotowawczy do prób oraz zabezpieczenia finansowego twórców w razie odwołania lub przesunięcia czasu realizacji spektaklu. Mowa była o „banku umów” - wzorach umów o dzieło chroniących artystów przed niekorzystnymi dla nich rozwiązaniami prawnymi. Konsultacje środowiskowe odnośnie porozumienia są w toku. Komisja zaczęła również zwracać się do dyrekcji poszczególnych teatrów z zachęceniem do udziału w kampanii.

Spotkanie było również okazją, by zaprosić ludzi teatru na II Konferencję programową Komisji Środowiskowej „Pracownicy Sztuki” OZZ IP, która odbędzie się w dn. 19 października 2014 r. w Poznaniu w siedzibie Teatru 8 Dnia podczas Festiwalu Okupacyjnego placówki.

Oprac. Prezydium Komisji Środowiskowej "Pracownicy Sztuki" OZZ Inicjatywa Pracownicza

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.